À procura de textos e pretextos, e dos seus contextos.

21/02/2011

Espanha: Mapa de Corrupción por Partidos Políticos

Mapa de corrupción en España por localidades y partidos políticos. Fuente: Corruptódromo http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo

Toda la corrupción, pueblo a pueblo

http://www.publico.es/ 

Sem comentários:

Related Posts with Thumbnails