À procura de textos e pretextos, e dos seus contextos.

20/12/2008

La elite del Poder

Wright Mills

La elite del poder - Wright Mills.rtf

Sem comentários:

Related Posts with Thumbnails